Strona główna » Usługi » Laboratorium

Laboratorium GENT

Nasze laboratorium badawcze posiada akredytację na wykonywanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich, udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji (nr akredytacji AB 1556).

PCA
blank

Nasza wysoko wykwalifikowana załoga wykonuje pomiary urządzeń na terenie całego kraju. Zdajemy sobie sprawę z szybkiego trybu pracy panującego w klinikach, dlatego godziny pomiarów dostosujemy do Waszych potrzeb.

URZĄDZENIA RADIOLOGICZNE, KTÓRYMI SIĘ ZAJMUJEMY

Aparaty stomatologiczne wewnątrzustne

Aparaty pantomograficzne / z cefalometrią

Tomografy stomatologiczne

Monitory medyczne

TESTY SPECJALISTYCZNE W STOMATOLOGII

Ważną część konserwacji Aparatów RTG stanowią testy specjalistyczne. Są to cykliczne pomiary wykonywane w celu sprawdzenia poprawności działania urządzeń, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Waszym pacjentom, jak i personelowi. Testy te dotyczą także monitorów diagnostycznych, służących do prezentacji obrazów medycznych.

Kryteria oraz częstotliwość obowiązkowych testów specjalistycznych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022 poz. 2759)..

RTG STOMATOLOGICZNE

Aparaty do zdjęć wewnątrzustnych

Co najmniej raz na 24 m-ce

Aparaty pantomograficzne i cefalometria

Co najmniej raz na 12 m-cy

RTG w CBCT

Co najmniej raz na 12 m-cy

MONITORY DIAGNOSTYCZNE

Co najmniej raz na 12 m-cy

FORMULARZ ZLECENIA

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

—— KONTAKT ——

—— Kierownik Laboratorium ——

—— Pracownik Laboratorium ——

Otrzymaj bezpłatną wycenę!
Napisz do nas!

    Zamknij