Logo Gent
kontakt
Posiadamy akredytację PCA AB1556 do wykonywania testów specjalistycznych aparatury RTG


 

stomatologia

Testy specjalistyczne Aparatów RTG – to cykliczne pomiary wykonywane w celu sprawdzenia poprawności działania aparatów RTG i tym samym zapewnienia bezpieczeństwa personelowi jak i pacjentom. Testy specjalistyczne obejmują również monitory diagnostyczne , stosowane do prezentacji obrazów medycznych.

Kryteria oraz częstotliwość wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych dla danego aparatu RTG reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884).
Laboratorium Gent s.c. wykonuje testy specjalistyczne wzorcowanym sprzętem pomiarowym Unfors XI, dla poszczególnych urządzeń:

1) RTG STOMATOLOGICZNE

a) Aparaty do zdjęć wewnątrzustnych – co najmniej raz na 24 miesiące
b) Aparaty pantomograficzne i cefalometria – co najmniej raz na 12 miesięcy

2) RTG w CBCT – Stomatologiczna tomografia komputerowa wiązki stożkowej – co najmniej raz na 12 miesięcy

3) Monitory Diagnostyczne stosowane do prezentacji obrazów medycznych – co najmniej raz na 12 miesięcy

 

GENT S.C.

ul. Grzegórzecka 104

31-559 Kraków


tel. +48 12 294 40 15


biuro@gent.pl


Polityka prywatności

Ez3D-i_segment